Sta-je-WaterJet-secenje-750x450

Šta je WaterJet sečenje?

Šta je WaterJet sečenje i kako funkcioniše?

WaterJet sečenje se vrši na mašinama koje koriste ultra visoki pritisak da bi generisali vodeni mlaz, koji može da seče skoro sve poznate materijale, uključujući čelike (inox, lim, aluminijum, hardox itd), kompozitne materijale, staklo, laminate, kamen (granit, mermer, kvarc itd), gumu, keramiku, plastiku i mnoge druge materijale. Ovaj vid sečenja spada u domen vrlo preciznog sečenja tolerancije do 0.05mm.

Za razliku od većine tehnika sečenja koje koriste toplotu u vidu zagrevanja površine, WaterJet sečenje koristi tehniku hlađenja površine prilikom sečenja. Time se sprečava pojava nepoželjnih deformacija i ivica biva preciznije odrađena. Sa WaterJet tehnologijom troškovi su smanjeni kako pri seriskoj proizvodnji tako i kod izrade prototipa. Zbog visoke preciznosti u većini slučajeva ne zahteva dodatnu završnu obradu. Vrlo je bitno spomenuti da se proces može vršiti:

  • Bez dodatka abraziva – za rezanje se koristi isključivo mlaz vode (pure water), tako da je postupak obrade ograničen na tanje i mekše materijale.
  • Sa dodatkom abraziva – u mlaznici se abrazivna sredstva mešaju sa vodom pod visokim pritiskom, za sečenje materijala veće debljine i tvrdoće.

Za postizanje visokog pritiska (3600 bara) koriste se pumpe sa jednim ili više pojačivača. Hidraulična pumpa sa pogonom na elektromotor potiskuje radno ulje kroz levu i desnu granu tj. sa jedne ili druge strane velikog naizmenično pokretnog klipa, u zavisnosti od položaja razvodnika koji se definiše posredstvom PLC-a.

Sečenje vodenim mlazom

Za veliki klip su pričvršena i dva manja klipa – jedan u levom a drugi u desnom cilindru. Bitan element pumpe sa pojačivačima je prigušivač. Zbog naizmeničnog pomeranja klipova dolazi do turbulencija u pritisku vode, tj. do njenog strujanja na izlazu iz mlaznice što može dovesti do grešaka pri rezanju, odnosno pojave vidljivih tragova na reznoj površini.

Zbog toga voda visokog pritiska, pre dolaska do rezne glave, prolazi kroz prigušivač koji predstavlja posudu pod visokim pritiskom koja ima zadatak da ublaži turbulencije pritiska koja proizvodi pojačivač i prosledi  uvek konstantan i stabilan mlaz vode. Rezna glava u velikoj meri može uticati na efikasnost postupka rezanja mlazom vode ali i na izgled obrađene površine.

S obzirom na to da je prečnik izlazne cevi mlaznice podosta mali (0,76 do 1mm), a da na vodu deluje veoma visok pritisak, mora se obezbediti da mlaz vode u potpunosti bude centriran na izlazu iz malznice. Da bi se ovaj uslov postigao, koristi se sitan deo rubina ili dijamanta u kome je izuzetno precizno izrađen cilindrični ili konusni otvor. Mlaz vode pod visokim pritiskom prolazi kroz otvor u rubinu ili dijamntu koji su veoma tvrdi pa nisu podložni deformacijama ili oštećenju.

WaterJet sa tri rezne glave

Naša WaterJet mašina za sečenje ima tri rezne glave. Preduslov korišćenja dve ili tri rezne glave je da ponavljaju, odosno imitiraju ono što radi prva glava. Prednost korišćenja dve ili tri rezne glave je u tome što je vreme sečenja, poredeći sa jednom glavom, duplo brže u slučaju korišćenja dve glave, odnosno trostruko brže ukoliko se koriste tri glave. Usluga sečenja se naplaćuje po satu radnog vremena sečenja, te je iz ovog razloga usluga korišćenja daleko povoljnija.

WaterJet sa tri rezne glave

Kada se ovakvom sistemu nadoda CNC vođenje, dobija se mašina koja seče sve materijale sa preciznošću u okviru tolerancijskog polja od 0.05 mm. Veoma bitan detalj vezan za ovu tehnologiju je da je rez hladan iz čega proizilazi da zona uticaja toplote na materijal ne postoji. Što znači da se mogu seći svi materijali bez ikakve promene u strukturi kristalne rešetke u zoni sečenja.

Izvor