Razlika-između-kamena-i-stene-750x450

Razlika između kamena i stene

Kamene ploče daju predivan izgled mnogim domovima. Sigurno ste se bar jednom zapitali odakle potiču? Možda se takođe pitate: Koja je razlika između stene i kamena? Ovaj vodič će vam dati odgovore na ova pitanja.

Koja je razlika između stene i kamena?

Iako mnogi koriste izraze naizmenično, postoji razlika između ta dva. Kamen je manji od stene. Da biste ga lako saželi, kamen je napravljen od kamena i mineralnih materija. Kamen koji se koristio za izradu vaših radnih ploča bio je odsečen od kamena.

Stene se obično nalaze u zemljinoj kori. Takođe se mogu naći na površini. S druge strane, kamenje je nemetalni mineral.

Koje vrste stena postoje?

Postoje tri glavne vrste stena: Magmatska, Metamorfna i Sedimentna. Ove vrste su detaljnije objašnjene u daljem tekstu.

Magmatske stena nastaje hlađenjem i očvršćavanjem lave ili magme. Ovaj proces se odvija duboko u zemlji i stena se uzdiže prema površini. Metamorfne stene nastaju transformacijom stene koja je bila izložena ekstremnim vrućinama i pritiscima. Sedimentne stene nastaju iz drugih stena ili fosila i formiraju se od taloga na zemljinoj površini.

Koje vrste kamena čine ploče od prirodnog kamena?

Granit je jedina ploča od prirodnog kamena koja je napravljena od magmatske stene. Primeri ploča od prirodnog kamena napravljenih od metamorfnih stena su mermer, kvarcit, škriljac i sapun. Konačno, oniks, krečnjak i travertin sačinjeni su od sedimentne stene.

Prirodni kamen igra veliku ulogu u izgradnji kuća. Za rezbarenje se često koriste i prirodno kamenje poput mermera i sapunskog kamena.

Iako se termini „kamen“ i „kamen“ često koriste naizmenično, postoji razlika između ova dva. Da biste se setili razlike, razmislite o svojim kamenim pločama koje potiču od stene. Bez kamenja ne bi bilo kamenja. Bilo da je magmatska, metamorfna ili sedimentna, stena sadrži kamen koji može izgraditi neke od najlepših površina koje ćete naći. Pregledajući ovaj vodič, možete imati na umu razliku između kamena i kamena.