proba 2

Kolektivni godišnji odmor

Poslednji dan za uzimanje/dobijanje mera i poručivanje za ovu godinu je bio 10.12.2022. godine.
Sve poručeno od 11.12.2022. godine biće realizovano nakon kolektivnog godišnjeg odmora, od kraja januara pa nadalje.
Na kolektivnom godišnjem odmoru ćemo biti od 29.12.2022. do 16.01.2023.
Hvala na razumevanju!